Sunday, February 9, 2014

A Tagalog Entry - From my brother to my mother

Inay,

Ang nakalipas na lingo ay mas maayos na. Bago dun, nalunkot ako. Hindi kami nakakapagturo ng kasing karaming lesson na gusto ko, kaunti ang nakakausap sa daan o sumasagot sa telepono, at maginaw sa labas! Pero nakikita ko na ngayon na hindi ito ang gawain ni Elder de Jesus, pero Gawain ng Dyos.

Nung Lunes, nagplano kaming tumawag iang buong oras pagkatapos ng preparation day. Tawag kami ng tawag, at walang sumagot. At sa buong araw kami nasa loob ng bahay dahil sa snow. Natapus kaming tumawag sa cell phoe.

Inisip naming ni Elder Walker, kinansel ng aming isang appointment yung isang appointment naming sa buong araw. Ano ngayon? Lalabas ba tayo o mananatili sa bahay? Lumuhod kami at nagdasal. Tinanong naming ang Diyos kung dapat lumabas at katukin ang mga bahay o manatili at tumawag ng mga hindi sasagot. Naramdaman naming magiging mahirap pero dapat tumawag pa. Tumawag kami isang oras pa. Ang huli naming tinawagan ay si Ramone. Sinagot nya ang telepono! At saka, sabi nya, “The missionaries set an appointment with me once upon a time, but they nvere came. Can you come over on Monday?” Ma, may appointment po kami mamaya dahil nakinig kami sa sagot ng Diyos!

Sa Martes po, tinuruan naming si Gma. Jackie na magdasal kay Heavenly Father lang at hindi kay Jesus, haha. Siya ay nagdarasal sa parehas nila dahil “Jesus died for us. He deserves our thanks.” Basta po sya ay sincere. Pero binasa namin ang 3 Nephi 18:19 – “Pray always unto the Father in my name,”sabi ni Jesus. Tapos tinulungan naming si JP Money ($) sap pag-apply nya sa BYU at mission. Kailangan po nyang magsubmit ng high school recommendation, $35, at ecclesiastical endorsement sa apat na araw! At baka ko po rin kailangan isang bahay. Sabi ko po, “Eagle Mountain, my house?” Sabi nya, “Maybe.” Ano po ang sabi nyo? Tapos kinausap namin (naming in Elder Fage, galing sa Harrison, dahil nasa exchange kami), si Bro. Artiga! Sya ay Pentecostal na asaw ng Primary President naming sa branch. Gusto po nyang maglaro ng Basketbol sa sabado.

Myerkoles, tinuruan namin si Don. Sya ay depressing. “I was a journalist, but it’s a dying field now, what with all the new computer software you have to learn. Where does it say anything in the bible about the internet, which is responsible for massive significant changes in people’s lives today?! Not more than 2000 years ago, folks still communicated via stone tablets.”

Yung gabi na yun, tinulungan naming si Sis. Pesantez ilipat ang kanyang refrigerator mula sa lumang bahay papunta sa 2nd story ng bagong bahay na naka tabi ng lumang bahay. Ang probelema ay madulas ang snow; dinala naming sa loob. At may mga patay, buhay, at mababahong ipis sa ilalim ng fridge na gumapang sa aming damit habang binubuhat ang fridge. Masarap. Gumapang ata sila sa bibig ni Elder Walker at nilunok nya. Haha. Next week ang oven.

Nung Huwebes, tinuruan naming sina Justin at Estela Kasama ni Ronald galing sa Belleville. Tinuruan din naming si Sis. Roa. Nakakhanga kung gaanong handa ang youth ditong mag-misyon. Pagkatapos noon, tinulungan naming syang maghanda para sa Algebra 2 midterm sa library.

Sa Biyernes, tinuruan naming ulit si Gma. Jackie. Natandaan nya ang tinuro naming sa kanya miske may amnesia sya!

May miting si Elder Walker sa Sabado, umaga. May miting din ang Spring Garden Branch Missionaries. Pinag-usapan naming ang Branch activities. Tatanungin naming ang Branch council kung pwedeng maging activity planning committee kami para i_train ang branch na gawin ang Family Home Evening.

Dahil hindi pa tapos ang miting nila Elder Walker, sinamahan ko sina Elder Packham at elder Wedel sa North Newark para turuan sila Latoyaat Janelle tunkol sa Word of Wisdom. Tapos, tinuruan naming ni Elder Walker si Don sa Kearny. Sinabi nya sa amin na nakakuha na sya ng sagot faling sa Dyos! Mas marami na ang hope ni Don!

Tumakbo kami sa bahay ng recent convert ko, si Hna. Basantes dahil may 14th birthday party ang anak nya, si Dana. Sina Dana at ang panganay, si Jose Anotnio, ay may baptismal date para sa February 23! Sinabi sa akin ni Hna. Basantes, “Elder De Jesus, you have changed my life. I am closer to my family and God than ever before.” Nakakaiyak na isulat to. Masyado ko silang mahal! At pinagsasalamatan ko ang Spanish sister missionaries na iaalagaan sila at binigyan sila Dana at Jose ng baptismal date!

Tapos po sa fast / SuperBowl Sunday, binigyan naming ng blessing si Sis. Bazan para sa ulcer nya sa paa. Kasama ni Bro. Lewis. Tinuruan naming si Niko tungkol sa mga decision ditto sa buhay bago sa Judgment. Sa umaga din pala ay may branch council meeting na pinag-usapan yung pinag-usapan nung Sabado, tungkol sa branch activity. Aproved! Nandun sa miting si Carmine, isang less-active member na nag-mini mission noon at talagang active.

Tapos, dahil ang Diyos ay Diyos ng mga milagro, may pamilyang hindi nanonood ng super bowl sa gabing iyon, sila President at Sister Mitchell sumama sina Hna. Miriam at Svetlana. Nakakatawa sila at masarap ang grilled chicken, salad, at Brazilian rice and beans with yucca powder. Bago kami pumunta sa kanila, nasa bus kami at hindi alam ang ituturo! Nagdasal kami habang nasa bus at napag-isipan ang Mosiah 4, tunkol sa hindi pag – “run faster than [we] have strength.” Malakas ang Espiritu Santo habang tinutuo naming, at lahat ng sinasabi naming ay medaling lumabas sa bibig. Alam kong iyon ang salita ng Diyos, at hindi sa akin, lalo na pagkasabi ni Sis.Mitchell, “That was what we needed to hear. Thank you.” Hindi namin iyon malalaman kung hindi kami nanalangin! …Ito po ang simbahan talaga ni JesuCristo! Mahal ko Siya. Mahal ko ang Diyos ko. At mahal kop o kayo! Salamat po sa tulong nyong manatili at mag-umpisang magmisyon ako.

LOVE YOU!

Love,


Elder de Jesus

No comments:

Post a Comment